Contacts

Les filiales SurTec

SurTec Vietnam Co., Ltd. Viêt-Nam

Viêt-Nam
Contact
SurTec Vietnam Co., Ltd.

Khanh Nguyen
157 Vo Thi Sau Street, Ward 6, District 3
700 000 Ho Chi Minh City
Viêt-Nam

T: + 84 8 3820 7685
F: + 84 8 3820 9864

Itinéraire Envoyer un e-mail

SurTec Vietnam Co., Ltd. is based in Ho Chi Minh City and was founded in 2009.

SurTec Vietnam at a glance:

  • Local organisation with administration, laboratory and warehouse

 

Công Ty TNHH SurTec Việt Nam có trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và được thành lập vào năm 2009.

Cái nhìn tổng quát về SurTec Việt Nam:

  • Cơ cấu tổ chức với bộ phận quản lý, phòng thí nghiệm và kho vận
Pas d'entrées disponibles.
Pas d'entrées disponibles.
Pas d'entrées disponibles.
Pas d'entrées disponibles.
Retour au sommaire